Hits: 2189

sa nachádzajú pod Spišským hradom. Z inej strany ako Spišské Podhradie. Na návštevu Spišského hradu sú pre blízkosť vhodnejšie. Sú miestnou ťou Žehry (Peter ). Nachádza sa tu (terraincognita.sk).

Use to Comment on this Post