Hits: 2549

Nemecky , , , , , , maďarsky . V obci žilo ku ku 31.12.2004 1467 obyvateľov. Obec bola osídlená už v neolite  (Wikipedia.sk). svedčia o pravekom osídlení, našli sa tu popolnice, a na neďalekých malokozmálovských vŕškoch pozostatky avarských sídlisk (Ján Páleník). Našlo sa aj a pohrebisko z čias Veľkej Moravy. Zaujímavou skutočnosťou je, že na mieste cintorína, ktorý sa nachádza v centre , bol , o ktorom je zmienka už z roku 1075. Každý druhý rok sa v obci konajú Tekovské folklórne tancuje a spieva (Wikipedia.sk). V Starom Tekove pôsobil spisovateľ .

Use to Comment on this Post