Hits: 2066

Územie dnešnej obec bolo osídľované v neolite, 450 pred n.l.. sa tu usádzali od obdobia Veľkej Moravy (9 – 10. storočie). Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1243. Usadil sa tu významný spišský kolonizačný rod, ktorý neskôr dostal šľachtické rodové meno podľa názvu , alebo . V čase nemeckej sa za potokom usadili a vytvorili novú dedinu – Nemecký . V roku 1280 sa a spájajú do jednej . Rod sa pomaďarčil na , obec im patrila až do roku 1885, kedy všetok ich majetok kúpil uhorský šľachtic Vidor . bol ich až do novembra 1944. Na prelome storočí pozvali Csákyovci poľnohospodárskych odborníkov zo Saska, ktorí priniesli aj moderné technológie v chove dobytka, záhradníctve, zeleninárstve a iných remeslách (spisskyhrhov.sk).

Od čias Veľkej Moravy je pre oblasť Spiša typické pestovanie a spracovanie ľanu, v čom vynikali obyvatelia osád na území dnešného Spišského Hrhova. Od remeselníkov s ľanom, ktorých volali pochádzajú aj najstaršie obce – , , . vynikali aj zhotovovaním predmetov na spracovanie ľanu, akými boli , , ostatné časti krosien: , na ručné trepanie, na navíjanie priadze, , , , , , , – motacie , , – na odstraňovanie semien z ľanu, , – na mykanie ľanu. Rozvinuté bolo aj , , , , , výroba zvoncov, výroba predmetov pre , , , , , , , , , , hudobných nástrojov, hračiek. V súčasnosti dochádza k renesancii ľudovej umeleckej výroby, na čo má výborné predpoklady (spisskyhrhov.sk).

Use to Comment on this Post