Hits: 1688

je obec na Liptove, ležiaca v nadmorskej výške 612 metrov nad morom. Neďaleko sa nachádza vodná Liptovská Mara (ocu.sk). Na ploche 12.65 km2 žije 202 obyvateľov (Wikipedia). Severne od sa našlo eneolitické a z mladšej doby rímskej. Prvá písomná zmienka o obci medzi Prosieckym potokom a Sielnicou je z roku 1287. V roku 1352 sa spomína pod názvom . Ďalšie historické názvy , . V roku 1600 bolo v obci 24 . Časti obce, a boli v polovici 19. storočia začlenené s obcou . V roku 1967 bola vyhlásená národná prírodná rezervácia , kaňonovité krasové údolie (ocu.sk).

Use to Comment on this Post