Hits: 1208

sa nachádza v Pieninách, jeho slovenský názov je Šlachovský vrch, resp. Šlachovky. Neďaleko od Lesnice.

Jeho nadmorská výška je 898 metrov nad morom. Poskytuje jeden z najkrajších výhľadov na , Vysoké Tatry, (Wikipedia PL). Historické názvy: , , (Nyka, 2006).

  • Józef Nyka, 2006: Pieniny. Sprievodca. Ed. IX . Latchorzew: Wyd. Travers,   83-915859-4-8

Use to Comment on this Post