Hits: 1290

Obec na Liptove ma výrazne esteticky neoslovila. Priestor, v ktorom sa pravidelne konáva folklórny festival som zastihol v zamračenom počasí. Prechádzal som sa ním takmer sám. Konštrukčne je to zaujímavé, ale nemohol som sa zbaviť pocitu odcudzenosti.

leží v nadmorskej výške 775 metrov nad morom. Žije tu 2144 obyvateľov. Folklórny festival sa tradične koná prvý júý víkend. V areáli sa nachádza stála expozícia drevených ľudových plastík (vychodna.eu). Prvá písomná zmienka je z roku 1269. bola osídlená valašskou kolonizáciou. Východňania sa zaoberali poľnohospodárstvom, najmä pestovaním obilia, kapusty, neskôr zemiakov. Choval sa a , rozmáhalo sa . 16.8.1841 došlo k prvému národnému výstupu na Štúrovcami (vychodna.eu). je charakteristickou architektúrou. Vyznačuje sa nepravidelnou, úzkou radovou zástavbou, bez stavebných čiar. Typické sú drobné , dve malé v priečelí, šindľová strecha a podstienka (vychodna.eu).

Use to Comment on this Post