Hits: 3414

poskytuje návštevníkovi malebný pohľad do minulosti. , ktoré sa tu nachádzajú, sú “ živé“. Často slúžia ako turistom. Na druhej strane je normálna dedina, kde sú murované . Obec vznikla valašskou kolonizáciou, prvá písomná zmienka o obci je z roku 1556. Názov súvisí s Bielou skalou. Historické názvy : , , , , . Časť obce je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry (orava.sk). V Podbieli je údajne najzachovalejší komplex zachovalých drevených stavieb ľudovej architektúry v strednej Európe – 64 pôvodných dreveníc, ktoré boli prevažne postavené koncom 19. storočia. Na každej drevenici je vyrezaná , najvýznamnejšieho keltského božstva. Obec má cca 1300 obyvateľov. Leží na starej obchodnej ceste, tzv. jantárovej, prípadne soľnej ceste, ktorej siaha ešte pred Oravy a smeruje popri rieke cez Malatinský priesmyk na . Za Uhorska bola v Podbieli druhá colná kontrola po Tvrdošíne, pretože sa nedal obísť. Pri Podbieli sa vypínajú skalné bralá. Jedno z nich sa nazýva . Bolo starobylým keltským hradiskom. Podľa povestí bolo aj templárskym hradiskom. Severnejšie sa týči druhé bralo s názvom Červená . Z nej vidno, že leží akoby na poloostrove, ktorý vytvorili a (podbiel.sk).

V obci sa nachádza národná technická pamiatka . Ľudia hutu nazývajú . Nachádza sa neďaleko od obce. Zachovali sa obvodové a centrálna pec. Každoročne sa v tejto železiarni usporadúva - festival spojený s ukážkou starovekého tavenie železnej (podbiel.sk). Osudy postavenej v roku 1836 sú zahalené tajomstvom. Objekt je ľuďmi nazývaný . Koncom augusta sa tu pravidelne organizuje hudobný festival spojený s ukážkou tavenie železnej starovekou technológiou. Počiatky hutníctva a baníctva v obci sú zo 17. storočia (Informačná tabuľa).

Use to Comment on this Post