Hits: 1564

leží v nadmorskej výške 836 metrov nad morom, na odlesnenej Podbeskydskej brázde. K obci patria aj a (orava-liptov.sk). Založenie sa viaže ku grófovi Gašparovi Illésházymu, ktorý v roku 1647 prikázala Matejovi Benčíkovi z Jasenice, aby pri potoku Mútnik založil dedinu. Názov je podľa potoka, o ktorom hovorievali, že tiekol mútny aj vtedy, keď nepršalo. bola valaská obec. V roku 1659 mala 488 obyvateľov. Vďaka svojej polohe vysoko v horách, bola obec neraz ušetrená od pustošenia a násilností v nepokojnom 17. storočí (mutne.sk). Mútňanské boli pôvodne zmiešané, najmä jedľobukové. Tie boli nahradené smrekovou monokultúrou. Odvodnené boli aj zamokrené pôdy najmä na alúviu Mútňanky, čím sa narušili podmienky pre a . V poslednej dobe sa tu našla  – čo je jediný potvrdený výskyt kriticky ohrozeného druhu na Slovensku. Vzácny je aj nález drobnej orchidey Zo živočíchov tu žijú napr.: čmele  a eromofilný eurytopný Vyskytuje sa tu aj čierna forma   (mutne.sk).

Čítaj podobný článok  Vydarených dolina - začiatok doliny lásky

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

novypopular.eu