Hits: 1370

Región Oravy patrí medzi chladné oblasti Slovenska. Iba dolina patrí do mierne teplej oblasti. Vodná nádrž spôsobila zmenu pôvodných lúčnych spoločenstiev. V lesoch má zastúpenie smrek, jedľa, buk, borovica, smrekovec. Smrekové monokultúry tvoria väčšinu. Rozšírená je (sorger.sk). Je tu zastúpený stupeň pahorkatín, podhorský, horský až subalpínsky. V nižších polohách prevažujú listnaté . Vyskytuje sa tu aj jelša, breza, lieska. Floristicky najzaujímavejšie sú Hornej Oravy – Klinské rašelinisko, a rašelinisko na Suchej Hore (orava.sk). Klinské rašelinisko, zásobované len zrážkami, je Národnou prírodnou rezerváciou, predstavuje najviac vyvinuté vrchoviskové rašelinisko nelesného typu na Slovensku (orava-region.sk).

Čítaj podobný článok  Hobby ZOO Tillmann - skvelá akvaristika v Duisburgu

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post