Hits: 66
Hrádza v Sromovciach je 460 a 11 metrov od roku 1994. Priehrada plní funkciu vyrovnávacej . Nie je vhodná na . Sústava vodných í Czorsztyn, Niedzica, významne prispieva k hospodáreniu so zásobami z povodia Dunajca (karpatskamapa.sk).
 
 

Use to Comment on this Post