Hits: 10429

Obec bola osídlená už v mladšej dobe kamennej. Spomína sa v roku 1208 pod názvom Witelnize v donačnej listine uhorského kráľa Ondreja I. V obci sa nachádza kostol Jána Krstiteľa z prvej polovice 14. storočia. Od roku 1990 sa koná každoročne Chtelnický jarmok ako spomienka na časy, keď obec v roku 1423 zí trhové , a keď bola oslobodená od platenia mýta a tridsiatku ( Gregorička, 2008: , Nr. 37, p. 8).

V chotári Modrovky sa pred 10 tisíc rokmi už natrvalo usídlili . V minulosti bola spomenutá v histórii ako (Modrova.eu.sk). Nad obcou sa našlo množstvo pazúrikov. V „Babicéch járku“ objavili v roku 1958 kostru skrčenca starú asi 3 000 rokov. Názov nie je odvodený od slova „modrý„, ale od latinského slovíčka „„. Znamená vlhký, mokrý. Súvisí to s mokraďami a močiarmi, ktoré sa v minulosti nachádzali pri obci. , kým nebol tak zviazaný reguláciou, často zaplavoval priľahlé územia (Viera Dusíková).

Use to Comment on this Post