Hits: 2068

je 23 metrov vysoký vodopád na potoku v Spálenej doline (portaltatra.sk), v nadmorskej výške 1 340 metrov (treking.cz). Jeho priemerný prietok na Studenom potoku je 500 – 1 200 litrov za sekundu, je závislý od ročného obdobia. Prístupnejší a väčší je Vyšný . Nižný  sa nachádza asi 100 metrov pod Vyšným. Jeho charakter je zjavne kaskádovitý na úseku dlhom cca 20 metrov (aktuality.sk).

Use to Comment on this Post