Hits: 2416

V Petronelli, neďaleko od Bratislavy sa v Rakúsku nachádza rímsky tá, ktorý je pozostatkom a rekonštrukciou skutočného rímske tábora . Sú tu okrem iného aj ukážky vtedajšieho spoločenského života, technického normálneho života v obydliach, kúpeľoch a mnohé iné zaujímavé

Rímska metropola ležala na Jantárovej ceste, na rímskej hranici –  medzi Viedňou a Bratislavou. Na križovatke obchodných diaľkových ciest, Jantárovej a Dunajskej . Je najväčším archeologickým náleziskom v Rakúsku (vinokarpat.sk). Systematické tu prebiehajú od roku 1885. Slovo je pravdepodobne odvodené od , prípadne  – , hromada skál (Wikipedia.cs).

sa vyvíjalo od 1. polovice 1. stor. n. l. do konca rímskej prítomnosti v roku 433. Počet obyvateľov Carnunta sa odhaduje približne na 50 000. Pred Rimanmi boli v tejto oblasti . V 2. storočí pred n. l. to bol kmeň Bójov. V roku 6 pred n. l. rímsky založil na území keltského mesta Carnunta vojenskú základňu. Útočí na markomanského kráľa Marboda. V rokoch 8 – 9 sa  stala rímskou provinciou ako Inferior Provincia Illyricum. Po porážke v Teutónskom lese (9 n. l.) sa rozhodol upustiť od ďalších výbojov severne od Dunaja a označil   ako hranicu ríše. V nasledujúcom období pripadne preto Carnuntu dôležá obranná funkcia na Dunaji. Za cisára Claudia (41 – 54) bolo založené aj civilné . V rokoch 172 – 175 v Panónii bojuje proti Markomanom a Kvádom, v Carnunte sa zdržuje v rokoch 171 – 173. V roku 194 je povýšené na kolóniu a ponesie názov Colonia Septimia Aurelia Antoniniana (vinokarpat.sk). 

Asi kilometer západne od dnešného Bad Deutsch Altenburgu malá 15. légia –  vojenský . Chránil ho priekop a ochranný múr s rohovými a dvojitými vežami. Nachádzalo sa tam 5 až 6 tisíc vojakov. Asi kilometer západne od vojenského tábora bol tábor pomocnej légie – , postavený v 2 polovici 1. storočia a slúžil 500 člennej jazdeckej vojenskej posádke. Okolo vojenského tábora vzniklo s pevnými drevenými stavbami (), ktoré sa v priebehu 2. storočia n. l. prestavovali na kamenné . Usadilo sa tu civilné obyvateľstvo, toto sa rozkladalo asi na 150 ha. Cisár Hadrián udelil tomuto mestskému osídleniu mestské práva.  sa postupne premenilo na významnú obchodnú metropolu (vinokarpat.sk).

Amfiteáter v Petronelli bol svojou rozlohou 72 x 44 metrov jedným z najväčších v Rímskej ríši. Do jeho hľadiska sa však vmestilo 8 000 divákov. Tribúna ma vyvolať predstavu, aká bola pôvodná výška . Predpokladá sa, že súťou južnej tribúny bola dvojpodlažná a vznešene zariadená lóža miestodržiteľa. Na východnej a západnej časti mal po jednej monumentálnej bráne. Pri západnom vchode sa nachádzalo  – maličká svätyňa na počesť bohyne osudu a pomsty Diany Nemesis (Informačná tabuľa).

:

Use to Comment on this Post