Hits: 1693

V Petronelli, neďaleko od Bratislavy sa v Rakúsku nachádza rímsky tábor, ktorý je pozostatkom a rekonštrukciou skutočného rímske tábora . Sú tu okrem iného aj ukážky vtedajšieho spoločenského života, technického riešenia normálneho života v obydliach, kúpeľoch a mnohé iné zaujímavé

Rímska metropola ležala na Jantárovej ceste, na rímskej hranici –  medzi Viedňou a Bratislavou. Na križovatke obchodných diaľkových ciest, Jantárovej a Dunajskej . Je najväčším archeologickým náleziskom v Rakúsku (vinokarpat.sk). Systematické tu prebiehajú od roku 1885. Slovo je pravdepodobne odvodené od , prípadne  – kameň, hromada skál (Wikipedia.cs).

sa vyvíjalo od 1. polovice 1. stor. n. l. do konca rímskej prítomnosti v roku 433. Počet obyvateľov Carnunta sa odhaduje približne na 50 000. Pred Rimanmi boli v tejto oblasti . V 2. storočí pred n. l. to bol kmeň Bójov. V roku 6 pred n. l. rímsky založil na území keltského mesta Carnunta vojenskú základňu. Útočí na markomanského kráľa Marboda. V rokoch 8 – 9 sa  stala rímskou provinciou ako Inferior Provincia Illyricum. Po porážke v Teutónskom lese (9 n. l.) sa rozhodol upustiť od ďalších výbojov severne od Dunaja a označil   ako hranicu ríše. V nasledujúcom období pripadne preto Carnuntu dôležitá obranná funkcia na Dunaji. Za cisára Claudia (41 – 54) bolo založené aj civilné . V rokoch 172 – 175 v Panónii bojuje proti Markomanom a Kvádom, v Carnunte sa zdržuje v rokoch 171 – 173. V roku 194 je povýšené na kolóniu a ponesie názov Colonia Septimia Aurelia Antoniniana (vinokarpat.sk). 

Čítaj podobný článok  Gemerská perla - kaštieľ v Betliari

Asi kilometer západne od dnešného Bad Deutsch Altenburgu malá 15. légia –  vojenský tábor. Chránil ho priekop a ochranný múr s rohovými a dvojitými vežami. Nachádzalo sa tam 5 až 6 tisíc vojakov. Asi kilometer západne od vojenského tábora bol tábor pomocnej légie – , postavený v 2 polovici 1. storočia a slúžil 500 člennej jazdeckej vojenskej posádke. Okolo vojenského tábora vzniklo s pevnými drevenými stavbami (), ktoré sa v priebehu 2. storočia n. l. prestavovali na kamenné . Usadilo sa tu civilné obyvateľstvo, toto sa rozkladalo asi na 150 ha. Cisár Hadrián udelil tomuto mestskému osídleniu mestské práva.  sa postupne premenilo na významnú obchodnú metropolu (vinokarpat.sk).

Čítaj podobný článok  Podkylava

Amfiteáter v Petronelli bol svojou rozlohou 72 x 44 metrov jedným z najväčších v Rímskej ríši. Do jeho hľadiska sa však vmestilo iba 8 000 divákov. Tribúna ma vyvolať predstavu, aká bola pôvodná výška . Predpokladá sa, že súčasťou južnej tribúny bola dvojpodlažná a vznešene zariadená lóža miestodržiteľa. Na východnej a západnej časti mal po jednej monumentálnej bráne. Pri západnom vchode sa nachádzalo  – maličká svätyňa na počesť bohyne osudu a pomsty Diany Nemesis (Informačná tabuľa).

Odkazy:

Use Facebook to Comment on this Post

novypopular.eu