2011, 2012, Časová línia, Dokumenty, Rakúske dokumenty, Zahraničné dokumenty

Carnuntum v Petronelli

Hits: 2074

V Petronelli, neďaleko od Bratislavy sa v Rakúsku nachádza rímsky tábor, ktorý je pozostatkom a rekonštrukciou skutočného rímske tábora Carnuntum. Sú tu okrem iného aj ukážky vtedajšieho spoločenského života, technického riešenia normálneho života v obydliach, kúpeľoch a mnohé iné zaujímavé veci. 

Rímska metropola Carnuntum ležala na Jantárovej ceste, na rímskej hranici – Limes Romanus medzi Viedňou a Bratislavou. Na križovatke obchodných diaľkových ciest, Jantárovej cesty a Dunajskej cesty. Je najväčším archeologickým náleziskom v Rakúsku (vinokarpat.sk). Systematické vykopávky tu prebiehajú od roku 1885. Slovo Carnuntum je pravdepodobne odvodené od Kar, prípadne Karn – kameň, hromada skál (Wikipedia.cs).

Carnuntum sa vyvíjalo od 1. polovice 1. stor. n. l. do konca rímskej prítomnosti v roku 433. Počet obyvateľov Carnunta sa odhaduje približne na 50 000. Pred Rimanmi boli v tejto oblasti Kelti. V 2. storočí pred n. l. to bol kmeň Bójov. V roku 6 pred n. l. rímsky Tiberius založil na území keltského mesta Carnunta vojenskú základňu. Útočí na markomanského kráľa Marboda. V rokoch 8 – 9 sa Panónia stala rímskou provinciou ako Inferior Provincia Illyricum. Po porážke v Teutónskom lese (9 n. l.) sa Augustus rozhodol upustiť od ďalších výbojov severne od Dunaja a označil  Dunaj ako hranicu ríše. V nasledujúcom období pripadne preto Carnuntu dôležitá obranná funkcia na Dunaji. Za cisára Claudia (41 – 54) bolo založené aj civilné mesto. V rokoch 172 – 175 Marcus Aurelius v Panónii bojuje proti Markomanom a Kvádom, v Carnunte sa zdržuje v rokoch 171 – 173. V roku 194 je Carnuntum povýšené na kolóniu a ponesie názov Colonia Septimia Aurelia Antoniniana Carnuntum (vinokarpat.sk). 

Asi kilometer západne od dnešného Bad Deutsch Altenburgu malá 15. légia – Legio XV Apollinaris vojenský tábor. Chránil ho systém priekop a ochranný múr s rohovými a dvojitými vežami. Nachádzalo sa tam 5 až 6 tisíc vojakov. Asi kilometer západne od vojenského tábora bol tábor pomocnej légie – Castrum auxilii, postavený v 2 polovici 1. storočia a slúžil 500 člennej jazdeckej vojenskej posádke. Okolo vojenského tábora vzniklo osídlenie s pevnými drevenými stavbami (canabae), ktoré sa v priebehu 2. storočia n. l. prestavovali na kamenné stavby. Usadilo sa tu civilné obyvateľstvo, toto osídlenie sa rozkladalo asi na 150 ha. Cisár Hadrián udelil tomuto mestskému osídleniu mestské práva. Carnuntum sa postupne premenilo na významnú obchodnú metropolu (vinokarpat.sk).

Amfiteáter v Petronelli bol svojou rozlohou 72 x 44 metrov jedným z najväčších v Rímskej ríši. Do jeho hľadiska sa však vmestilo iba 8 000 divákov. Tribúna ma vyvolať predstavu, aká bola pôvodná výška stavby. Predpokladá sa, že súčasťou južnej tribúny bola dvojpodlažná a vznešene zariadená lóža miestodržiteľa. Na východnej a západnej časti mal po jednej monumentálnej bráne. Pri západnom vchode sa nachádzalo Nemeseum – maličká svätyňa na počesť bohyne osudu a pomsty Diany Nemesis (Informačná tabuľa).

Odkazy:

Use Facebook to Comment on this Post

2009, 2010, Časová línia, Dolné Považie, Krajina, Obce, Považské obce, Slovenská krajina

Moravany nad Váhom – lokalita mnohých archeologických vykopávok

Hits: 4019

Moravany sa nachádzajú pri ústí potoka Striebornica, asi 5 km od Piešťan. Rozloha Moravian je necelých 11 km2, na ktorých žije 2041 obyvateľov. Obec bola podľa nálezov sídlom lovcov mamutov a neskôr sídliskom volútovej a lengyelskej kultúry. Našli sa tu bohaté nálezy štiepaných kamenných nástrojov, zbraní, šperkov a platík. V roku 1938 sa tu našla soška ženy vyrezávaná z mamutieho kla, Venuša z Moravian, ktorej vek sa odhaduje na 22 800 rokov. Je to najstarší doklad výtvarného prejavu na Slovensku (wikipedia.sk). Má len 7.5 cm. Pred rokom 1967 bola v Nemecku. Po smrti nemeckého archeológa Lothara Zotza ju na Slovensko doniesla jeho asistentka Gisela Freundová. Bola nájdená medzi rokmi 1925 – 1937. Uvádza sa, že bola nájdená pri orbe v lokalite Podkovica pri Piešťanoch (nitra.sme.sk). Do rúk Lothara Zotza sa vraj dostala od kúpeľného hosťa. Zotz tvrdil, že v Moravanoch našiel úžasné veci, napr. aj ďalšiu Venušu, vysokú viac ako 30 cm. Nálezy posielal do Praha sa vo virvare 2. svetovej vojny stratili (Anton Števko). Slovenská pošta vydala 20.10.2006 príležitostnú poštovú známku Moravianska Venuša. Grafickú úpravu známky a ryteckú transkripciu diela vytvoril Arnold Feke (telecom.gov.sk). Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1348 – pod názvom Marwan. V 18. storočí bola v Moravanoch kompa. V obci sa nachádza pôvodne renesančný kaštieľ zo 16. storočia. Neskôr bol zbarokizovaný. V doline Striebornice je malá vodná nádrž, okolo ktorej je rekreačná oblasť. Na konci Výtockej doliny je malé krasové územie – Sokolie skaly (wikipedia.sk).

Známa je lokalita Výtoky, ktorá sa nachádza za Striebornicou.

Vedie k nej aj náučný chodník, ktorý vedie chodník popod Sokolie skaly so zachovanou pôvodnou teplomilnou faunou a flórou. V týchto skalách sú jaskyne osídlené už v mladšej dobe kamennej (moravany.sk).

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2008, Časová línia, České reportáže, Neživé, Produkty, Reportáže, Technické reportáže, Technika

Invex – Digitex – veľtrh informačných technológií a elektroniky

Hits: 5471

INVEX – DIGITEX 2008, Výstaviště Brno 6.-9.10.2008

V roku 2008 som na INVEX-e dlho nepobudol. Boli tam pekné veci, ale môj záujem o ne nebol príliš veľký. Nesťažujem si, napokon som to čakal. Ak by ma však zaujalo viac vecí, potešilo by ma to. Chystal som sa najmä do „fotopavilónu“ a prekvapilo ma množstvo fór a „fotokurzov„. Čakal som v oveľa väčšom množstve expozície veľkých firiem ako Canon, Nikon, Pentax, Sony. Toho som sa nedočkal ani v oblasti výpočtovej techniky, ani v elektronike. Invex mi prišiel ako regionálny veľtrh pre menších podnikateľov, čo si myslím, je škoda.


INVEX – DIGITEX 2006, Výstaviště Brno 9.-13.10.2006

Výstavu som navštívil spolu s mojimi kolegami z práce v jeden októbrový deň. Na Invexe sa mi páčilo a určite by som rád prišiel znovu. Upútal ma pavilón, kde boli televízie, noviny a rozhlas a medzi inými aj Český rozhlas. Vo Fotoaréne sme mali možnosť návštevníci veľtrhu vidieť a použiť profesionálne zariadené štúdio, mohli si vyfotiť modelky a vypočuť si aj nejaký výklad. Modelky pózovali samé, ale aj vo dvojiciach. Jeden návštevník dostal ovládací kus, ktorým ovládal blesky vo „fotoateliéri„. V rámci výstavy sa konala v areáli BVV aj veľmi pekná výstava fotografií. Videl som viacerých autorov už „zabehaných“, ale aj niektoré snímky pochádzali z časopisu, do ktorého prispievali skôr amatérski nadšenci.  Záujem o pozorovanie maľovania na od pása nahé baby bol evidentný. Pani, ktorá maľovala poznám aj z podujatí v Piešťanoch.

Use Facebook to Comment on this Post

Články

Ja a fotografovanie

Hits: 64048

Fotografovaním vyjadrujem moje pocity, moje vnímanie vecí a udalostí. Počas samotného fotografovania, ktoré je pre mňa zážitkom, sa nachádzam akoby v inom stave. Každému, kto sa pokúša nejako vyjadriť, želám zažiť ten pocit, keď sa mu svet začne javiť inak. Keď farby začnú byť pestrejšie, krajšie, línie a štruktúry zreteľnejšie. Keď objaví, že veci všedné, ktoré si predtým nevšímal, sú zaujímavé a vôbec nie biedne. Každá chvíľa je osobitá, niekedy vďaka svetlu, okolnostiam, veciam, vďaka použitej technike, alebo jednoducho vďaka vám. A to je dobre :-).

Use Facebook to Comment on this Post