Hits: 1767

Kamenný most v Telgárte patrí najzaujímavejšie . Nachádza sa pod Kráľovou hoľou. Viadukt je celý v oblúku, ktorý ma polomer 300 metrov. Dĺžka je 113.6 metrov (Páteček).

Use to Comment on this Post