Hits: 2600

leží na Považí severne od Nového Mesta nad Váhom. Nad obcou sa týči hrad. je najsevernejšia časť Podunajskej nížiny. Je to medzi Novým Mestom nad Váhom a Beckovom (Informačná tabuľa). Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1208. Z listiny Belu IV. vyplýva, že bol kráľovským mestom od roku 1238. je najsevernejšia časť Podunajskej nížiny. Je to medzi Novým Mestom nad Váhom a Beckovom  (Informačná tabuľa). Bol jedným z prvých stredovekých miest na Považí (Wikipedia). Dôležitú úlohu pri osídľovaní hralo povodie Váhu, stará diaľková cesta, brod pod vyčnievajúcim bralom, rozsiahle pastviny a (obec-beckov.sk). Najstaršie katastru Beckova je doložené už z paleolitu (Bárta J., 1985: Nové. paleolitické v okrese . In: Arecheologické výskumy a nálezy na Slovensku, v r. 1984, , s. 267). Z rímskej doby (0-400 n.l) pochádza sídlisko na Ráte. Objavených bolo 31 polozemníc, 46 zásobných jám, 45 kolových jám, 6 pecí (jedna chlebová, dve železiarske) a iné . V tejto, vtedy germánskej osade, vyrábali železo, keramiku, tkali látku, mleli , brúsili nástroje. Osídlenie tu pretrvávalo do začiatku 5. storočia (Varsik V., Hanuliak M., Kovár B., 2004: Záchranný výskum v Beckove, AVANS, ). V rannom stredoveku sa archeologickým výskumom potvrdila existencia vyspelého veľkomoravského sídliska na hrade (Kodoňová M., Tóthová Š., 1995: Hrad , Pamiatkový ústav , p. 28). Potvrdená bola aj slovanská osada (Točík A.: Nálezová správa 7312/75, AÚ , ). V obci sa nachádza , z roku 1690 – 1692, gotický rímsko-katolícky z roku 1424 a evanjelický kostol z rokov 1791 – 1792. Každý druhý júlový víkend sa konajú Beckovské letné slávnosti  (Informačná tabuľa). V Beckove sa narodili: spisovateľ , maliar Ladislav Medňanský, geológ a paleontológ (Wikipedia), (skonline.sk). Ladislav Medňanský patril k najvýznamnejším stredoeurópskym maliarov poslednej tretiny 19. a začiatku 20. storočia (obec-beckov.sk).

Čítaj podobný článok  Marhát

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post