Hits: 2105

sa nachádzajú ako už názov napovedá pri obci Podolie, avšak bližšie k nim sú Korytnianske kopanice.

Use to Comment on this Post