Hits: 2426

Koryt­nian­ske kopa­ni­ce sú čas­ťou obce Podo­lie tes­ne pod Čach­tic­ký­mi Kar­pat­mi.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post