Hits: 539

Stredné zahŕňa okresy , , južnú ť okresu , severnú časť okresu a časť okresu okrem štyroch juhovýchodných obcí (slovakregion.sk).

Use to Comment on this Post