69  /​100
Hits: 843

Stred­né zahŕňa okre­sy , , juž­nú ť okre­su Pú, sever­nú časť okre­su a časť okre­su Nové nad Váhom okrem šty­roch juho­vý­chod­ných obcí (slo​vak​re​gi​on​.sk).


encom­pas­ses the dis­tricts of Tren­čín, Ila­va, the sout­hern part of the dis­trict, the nort­hern part of the Myja­va dis­trict, and a por­ti­on of the dis­trict, exc­lu­ding four sout­he­as­tern muni­ci­pa­li­ties (slo​vak​re​gi​on​.sk).


Use to Comment on this Post