Hits: 757

Stred­né Pova­žie zahŕňa okre­sy Tren­čín, Ila­va, juž­nú časť okre­su Púchov, sever­nú časť okre­su Myja­va a časť okre­su Nové Mes­to nad Váhom okrem šty­roch juho­vý­chod­ných obcí (slo​vak​re​gi​on​.sk).


Stred­né Pova­žie encom­pas­ses the dis­tricts of Tren­čín, Ila­va, the sout­hern part of the Púchov dis­trict, the nort­hern part of the Myja­va dis­trict, and a por­ti­on of the Nové Mes­to nad Váhom dis­trict, exc­lu­ding four sout­he­as­tern muni­ci­pa­li­ties (slo​vak​re​gi​on​.sk).


Use Facebook to Comment on this Post