Hits: 4175

patrí ku najznámejším slovenským hradom. Je národnou kultúrnou pamiatkou, postavili ho na vápencovom brale. Dnešný hrad vznikol v 11. storočí (muzeumtn.sk). Na mieste staršieho osídlenia z doby bronzovej, ktoré obývali , a napokon (trencin.sk). V rokoch 1972 – 1975 boli pri archeologickom výskume objavené základy predrománskej , čo zaradilo medzi najstaršie sakrálne objekty u nás. Rotunda má ojedinelý , takmer totožný je v moravských Mikulčiciach (muzeumtn.sk). Rotunda je práve najstaršou kamennou stavbou hradu (trencin.sk). Na mieste dnešného hradu stálo v období Veľkej Moravy (muzeumtn.sk). Nikdy nebol dobytý priamym útokom (muzeumtn.sk).Najstaršou stavbou obytného a obranného charakteru je hlavná , , ktorú postavili koncom 11. storočia (muzeumtn.sk). Najmladším palácom hradu je zo začiatku 16. storočia (muzeumtn.sk). Rímsky nápis je najvýznamnejšia epigrafická pamiatka v strednej Európe na od Dunaja, zachovaná (trencin.sk). 24.8.1335 sa na Trenčianskom hrade stretol uhorský panovník so synom Ľudovítom a s poľským kráľom Kazimírom a českým Janom Luxemburským. V roku 1534 hrad dostal do zálohu palatín . V roku 1790 požiar zničil aj hrad (trencin.sk).

Ku hradnej studni lásky sa viaže povesť o láske tureckého šľachtica ku krásnej Fatime, zajatkyni trenčianskeho hradného pána Štefana Zápoľského (muzeumtn.sk). Na hrade sa konávajú aj , na ktorých sa tešia veľkej pozornosti vystúpenia historického šermu Wagus (muzeumtn.sk).

Use to Comment on this Post