Hits: 1256

leží v nadmorskej výške 216 metrov nad morom, neďaleko od Piešťan. Na ploche 8.3 km2 tu žije 330 obyvateľov (sipkove.sk). V rokoch 1975 – 1992 bola obec miestnou časťou Vrbového. Najstaršie chotára Šípkového pochádza z neolitu, zistilo sa na lokalite . Z obdobia mladšej a neskorej doby bronzovej sa našli nálezy v Zahumeniciach. V intraviláne sú nálezy zo stredoveku, z 14. – 16. storočia. Prvá písomná zmienka o Šípkovom (Sipkow, Sypko) pochádza z roku 1349. Ďalšie historické názvy obce: Sypkuo, Siko, Sibko, Sipkowe, Sipko, Sypkowe, Schipko, Csipkés. V roku 1598 bolo v obci 48 domov. Rodina Aponiovcov vlastnila majetky v obci až do roku 1874 (Marián Klčo).

Use Facebook to Comment on this Post

novypopular.eu