2011, Časová línia, Dolné Považie, Krajina, Príroda, Slovenská krajina, Vodné nádrže

Čerenec – vodná nádrž pri Vrbovom

Hits: 1931

Vodná nádrž Čerenec sa nachádza medzi Prašníkom a Vrbovým. Vznikla na potoku Holeška, so začiatkom prác v roku 1961 a napĺňania o tri roky neskôr. Celkový objem na maximálnej ploche 0.46 km2 je 1.68 milióna m3 pri maximálnej hĺbke 7.5 metra (Wikipedia).

Use Facebook to Comment on this Post

2011, Časová línia, Krajina, Slovenská krajina, Stredné Považie

Šípkové

Hits: 1004

Šípkové leží v nadmorskej výške 216 metrov nad morom, neďaleko od Piešťan. Na ploche 8.3 km2 tu žije 330 obyvateľov (sipkove.sk). V rokoch 1975 – 1992 bola obec miestnou časťou Vrbového. Najstaršie osídlenie chotára Šípkového pochádza z neolitu, zistilo sa na lokalite Dielce. Z obdobia mladšej a neskorej doby bronzovej sa našli nálezy v Zahumeniciach. V intraviláne obce sú nálezy zo stredoveku, z 14. – 16. storočia. Prvá písomná zmienka o Šípkovom (Sipkow, Sypko) pochádza z roku 1349. Ďalšie historické názvy obce: Sypkuo, Siko, Sibko, Sipkowe, Sipko, Sypkowe, Schipko, Csipkés. V roku 1598 bolo v obci 48 domov. Rodina Aponiovcov vlastnila majetky v obci až do roku 1874 (Marián Klčo).

Use Facebook to Comment on this Post