Hits: 2226

pri Morave bola pradávnym sídliskom a pohrebiskom (rec.sk). Nachádzajú sa tu  zo 6. – 7. storočia a z 9. storočia (wikipedia.sk). Prítomnosť prvých obyvateľov sa datuje do mladšej doby kamennej. Prvé písomné zmienky o obci sú z roku 1271. V 16. storočí sa tu usadili chorvátski kolonisti. Rieka Morava zabezpečovala obci zdroj obživy a príjmu. Historické názvy obce: Hochsteten, Hochstädten. Významnou pamiatkou je rímskokatolicky kostol svätého Andreja Apoštola (rec.sk). Už v roku 1697 tu založili cech rybárov. Okrem toho sa venovali poľnohospodárstvu, včelárstvu a výrobe úžitkových predmetov z tŕstia (wikipedia.sk). V katastri sú prírodné rezervácie a a Rozporec (rec.sk). Obci dnes žije 2183 obyvateľov na ploche necelých 34 km2 (wikipedia.sk). V obci sa konajú , pri ktorom sa do rieky Morava púšťajú horiace kahance (mkregion.sk).

Use Facebook to Comment on this Post