Hits: 2373

pri Morave bola pradávnym sídliskom a pohrebiskom (rec.sk). Nachádzajú sa tu  zo 6. – 7. storočia a z 9. storočia (wikipedia.sk). Prítomnosť prvých obyvateľov sa datuje do mladšej doby kamennej. Prvé písomné zmienky o obci sú z roku 1271. V 16. storočí sa tu usadili . Morava zabezpečovala obci zdroj obživy a príjmu. Historické názvy : , . Významnou pamiatkou je rímskokatolicky  (rec.sk). Už v roku 1697 tu založili cech rybárov. Okrem toho sa venovali poľnohospodárstvu, včelárstvu a výrobe úžitkových predmetov z tŕstia (wikipedia.sk). V katastri Dolný a Horný a (rec.sk). Obci dnes žije 2183 obyvateľov na ploche necelých 34 km2 (wikipedia.sk). V obci sa konajú slnovratu, pri ktorom sa do Morava púšťajú (mkregion.sk).

Use to Comment on this Post