Hits: 1952

Obec leží na rozhraní Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny (casta.sk), v nadmorskej výške 248 metrov nad morom (casta.sk). Nad obcou je hrad Červený Kameň (casta.sk). Rozloha je 35.23 km2. Žije tu 2 235 obyvateľov (Wikipedia). Od roku 2004 tu organizuje každoročne divadelný festival . 1. septembra sa konáva vytrvalostný beh . 8. mája turistický pochod . Od roku 2004 sa pravidelne organizuje  (Wikipedia).

Prvá písomná zmienka je z roku 1240 (Wikipedia). Vznikla ako podhradie hradu (casta.sk). Historické názvy: , , , , , , , , , , , , Wereskew , , , , , , , , , Chaztew, Czasta, , , , , , Cžasta, (casta.sk). Maďarský názov je , nemecký  (Wikipedia). V roku 1560 zí privilégia mestečka. V polovici 16. storočia sa tu usadilo niekoľko zemianskych rodín a chorvátski . Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom, pôsobili tu viaceré cechy: debnárov, írov, čížmárov, hrnčiarov, súkenníkov. V 16. storočí tu bol vybudovaný pivovar. Na konci 17. storočia tu bola papiereň. Zo 17. storočia sú zmienky o baniach na a , v 19. storočí na síru a . V roku 1738 bola v Častej morová epidémia, na zaľudnenie boli pozvaní nemeckí (casta.sk).

Use to Comment on this Post