Hits: 2837

je hrad nad obcou Borinka vo výške 486 metrov nad morom. Vedie k nemu viacero turistických ciest, napr. aj z neďalekej Stupavy. Uhorský kráľ Ladislav IV. sa dostal do sporu s veľmožským rodom Kösegiovcov, v ktorom po boku kráľa bojoval z Tallesbrunnu. Za vojenské zásluhy získal majetky. Na jednom z nich dal postaviť hrad (). Podľa hradu sa do roku 1948 volala aj dedina . V polovici 18. storočia hrad vyhorel. V júni 1809 napoleonské vojsko vyhodilo do povetria (Informačná tabuľa). Prvá zmienka o hrade je z roku 1349. Pomenovanie pochádza z nemeckého „“ – . Zrejme podľa rehoľného rádu Pavlínov z neďalekej Marianky (castrum.ic.cz)

Čítaj podobný článok  Čestná stráž

V časoch vojen slúžil aj ako útočisko pre mníchov a pre posvätné ako napr. pre vzácnu sošku Panny Márie. Spomínaný bol aj ako . V 17. storočí hrad prestavať. Maskaróny na Pajštúnskom hrade sa nápadne podobajú s tými na Bojnickom zámku. Zhodné sú aj kamenárske značky na oboch hradoch – svedčia o rovnakých stavebných majstroch a činnosti Pavla Pálfyho (bolo na borinka.sk).

Ku hradu patrí , kde sa nachádzajú dubovo-hrabové, bukové a lipovo-javorové lesné spoločenstvá, lesostepné xerotermné spoločenstvá. Početné sú tu viac ako 300 ročné . Okrem iného tu môžeme nájsť rásť , , , , , , , , T. chamaedrys, . Zo živočíchov: , , , (Informačná tabuľa). Rezervácia o rozlohe 148 hektárov bola vyhlásená v roku 1984 (stupava.sk).

Čítaj podobný článok  Rajecká Lesná a Slovenský Betlehem

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

novypopular.eu