Hits: 3221

 je záhorský kanál, ľavostranný prítok Morava s dĺžkou 47 km. Pramení v Pezinských Karpatoch, pod vrchom , v nadmorskej výške 610 metrov. Spočiatku tečie na severozápad, tvorí Modranskú dolinu a obracia sa na západ na Borskú nížinu, napája vodnú Kuchyňa, preteká obcou Kuchyňa v dvoch oddelených korytách. Okrem iného preteká aj Malackami. V oblasti Devínskeho jazera ústi do Moravy (Wikipedia).  dala zrejme meno mestu (Martin Macejka).

Use to Comment on this Post