Hits: 3416

sa nachádza pod Plaveckým hradom.

leží na východe Záhorskej nížiny, v doline na úpätí Malých Karpát. Nachádza sa tu jaskyňa a , vápencové . V roku 1953 bola vyhlásená prírodná rezervácia – vápencový bralnatý hrebeň s hniezdiskom sokola rároha. V okolí Plaveckého hradu je na ploche 39 km2 Plavecký  s množstvom vyvieračiek, krasových prameňov, jaskýň, priepastí, závrtov, jaskynných výklenkov, komínov (Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1977). Na vrchu  sa nachádzajú sídliskové nálezy lužickej kultúry a keltské (Novotný, 1986). Historické názvy , , , , , , , , , , . Maďarský názov – , nemecký – Blasenstein, . V roku 1828 bolo v obci 105 a 757 obyvateľov (Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1977). V obci žije 708 obyvateľov (ppodhradie.sk).

  • Bohuslav Novotný a kolektív, 1986: Encyklopédia archeológie, Vydavateľstvo Obzor,
  • Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1977: Encyklopedický ústav , Vydavateľstvo , , 2. zväzok

Use to Comment on this Post