Hits: 3051

Plavecké Podhradie sa nachádza pod Plaveckým hradom.

leží na východe Záhorskej nížiny, v doline na úpätí Malých Karpát. Nachádza sa tu jaskyňa a , vápencové kameňolomy. V roku 1953 bola vyhlásená prírodná rezervácia – vápencový bralnatý hrebeň s hniezdiskom sokola rároha. V okolí Plaveckého hradu je na ploche 39 km2  s množstvom vyvieračiek, krasových prameňov, jaskýň, priepastí, závrtov, jaskynných výklenkov, komínov (Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1977). Na vrchu  sa nachádzajú sídliskové nálezy lužickej kultúry a keltské (Novotný, 1986). Historické názvy obce: Detreh, Dethruh, Detrvh, Blasenstein, Plawcz, Detrehkv, Plozsten, Plaweska, Podhradia, Plawecký Podhradí, Plavecký Podhrad. Maďarský názov – Detrekováralja, nemecký – Blasenstein, Plasenstein. V roku 1828 bolo v obci 105 a 757 obyvateľov (Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1977). V obci žije 708 obyvateľov (ppodhradie.sk).

Odkazy

  • Bohuslav Novotný a kolektív, 1986: Encyklopédia archeológie, Vydavateľstvo Obzor,
  • Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1977: Encyklopedický ústav SAV, Vydavateľstvo Veda, Bratislava, 2. zväzok

Use Facebook to Comment on this Post