Hits: 2605

Obec je písomne známa od roku 1246, v obci sa nachádza (Zdroj: Informačná tabuľa). Kaštieľ nad obcou bol postavený v roku 1676, pri ňom je kaplnka svätej Márie Magdalény upravená koncom 18. storočia (wikipedia). Leží na styku západného úpätia strednej časti Považského Inovca s považským výbežkom Podunajskej roviny (obecluka.sk). V roku 1246 sa spomína ako , z roku 1263 je doložená ako (obecluka.sk). Na začiatku 16. storočia bolo v obci okolo 30 (obecluka.sk). V roku 1828 v nej žilo 99 a 693 obyvateľov (obecluka.sk). Obyvatelia sa okrem poľnohospodárstva zaoberali a pestovaním vinnej révy. Vinice sa spomínajú už od roku 1551. V obci pracovali aj . Výrobňa pálených hrncov bola pod Babou horou, hlinu pochádzala z brala Lovičnej  (obecluka.sk).

Čítaj podobný článok  Lány

leží na starej ceste popri Váhu, ktorá vedie z Piešťan, cez Moravany, , Modrovku, Lúku, , Hôrku, Novú Ves nad Váhom, , Rakoľuby až do Beckova (Igor Paulech). Od je vzdialená 10 km, od Nového Mesta nad Váhom 14 km (obecluka.sk).  je známa svojou pramenistou vodou, predovšetkým Luckou – známou dojčenskou vodou. Z prameňa Šáchor vyúžíva a v Lúke a Modrovke (Igor Paulech), v hornej časti vyviera spopod vápencových skál (wikipedia). V katastri sa nachádza národná prírodná rezervácia , časť národnej prírodnej rezervácie , časť prírodnej rezervácia a časť Tematínske  (wikipedia). Na západ od Lúky sa nachádza Streda a pre obyvateľov regiónu známe hornostredské , kam sa chodí v lete kúpať množstvo ľudí. Z Lúky vedie turistická cesta na hrad Tematín.

Use Facebook to Comment on this Post