Hits: 3975

leží na 75 km južne od Turecka, 105 km západne od Sýrie a 380 km severne od Egyptu v Stredozemnom mori. Asi 85 % je gréckej národnosti, 12 % tureckej (greekembassy.org). Jeho rozloha je 9250 km2, žije tu viac ako milión obyvateľov (zemepis.com). vznikol vďaka tektonickým pohybom afrického a euroázijského bloku asi pred 20 miliónmi rokov. Podľa gréckej mytológie sa na Cypre zrodila bohyňa krásy, nádherná . je od roku 2004 členom Európskej únie. Hlavným mestom je Nikózia (Wikipedia). Je štvrtým najväčším ostrovom v Stredozemnom mori (infoplease.com). Hlavným mestom Cyprusu je Nikózia. Pred 90 milónmi rokov bol ťou hlbokomorského dna praoceánu . V pohorí Troodos sa nachádza jeden z najväčších zachovaných ofiolitových komplexov na svete. sa po celé stáročia odlesňoval, preto má problém s vodou. Všetky sú v letnom období suché. Zimné teploty na Cypre zriedka klesnú pod 5 °C. Letné vystupujú na 40°C. Vďaka skamenelinám vieme, že na Cypre boli kedysi a . Trpasličie tu žili až do konca poslednej ľadovej doby pred 8000 rokmi (wikipedia.sk).

sa na Cypre objavila okolo roku 1600 pred n.l. Okolo 1500 pred n.l. zažil egyptskú inváziu Thotmesa III. O 300 rokov neskôr sem masívne prišli grécki . Dlhý bol aj pod nadvládou Perzie. Až oslobodil spod perzskej nadvlády v 4. storočí pred n.l. V rokoch 58 – 57 pred n.l. bol pripojený k Rímskej ríši. V roku 45 navštívili apoštoli Pavol a Barnabáš a . V Pafose sa im podarilo obrátiť rímkeho guvernéra Sergiusa Paulusa na kresťanstvo, čím sa stal prvou krajinou spravovanou kresťanským panovníkom. je legendárnym miestom zrodenia bohyne krásy, lásky, sexu a vášne, nádhernej Afrodity. Dejisko Afroditinho zrodenia – Afroditine sa nachádza neďaleko Pafosu. Po roku 395 bol na takmer 800 rokov súčasťou Byzantskej ríše. Po roku 1489 zí . Po roku 1570 získal nezávislosť v roku 1960. Od roku 1974 je rozdelený na severnú časť – Severocyperskú tureckú republiku, ktorú uznáva a Cyperskú republiku). A tomu zodpovedá aj národnostné zloženie, 78 % sú cyperskí , 18 % (wikipedia.sk).

Use to Comment on this Post