Hits: 3043

leží na 75 km južne od Turecka, 105 km západne od Sýrie a 380 km severne od Egyptu v Stredozemnom mori. Asi 85 % je gréckej národnosti, 12 % tureckej (greekembassy.org). Jeho rozloha je 9250 km2, žije tu viac ako milión obyvateľov (zemepis.com). Ostrov vznikol vďaka tektonickým pohybom afrického a euroázijského bloku asi pred 20 miliónmi rokov. Podľa gréckej mytológie sa na Cypre zrodila bohyňa krásy, nádherná . je od roku 2004 členom Európskej únie. Hlavným mestom je Nikózia (Wikipedia). Je štvrtým najväčším ostrovom v Stredozemnom mori (infoplease.com). Hlavným mestom Cyprusu je Nikózia. Pred 90 milónmi rokov bol súčasťou hlbokomorského dna praoceánu . V pohorí Troodos sa nachádza jeden z najväčších zachovaných ofiolitových komplexov na svete. sa po celé stáročia odlesňoval, preto má problém s vodou. Všetky sú v letnom období suché. Zimné teploty na Cypre zriedka klesnú pod 5 °C. Letné vystupujú na 40°C. Vďaka skamenelinám vieme, že na Cypre boli kedysi a . Trpasličie tu žili až do konca poslednej ľadovej doby pred 8000 rokmi (wikipedia.sk).

Čítaj podobný článok  Padova - starodávne severotalianske mesto

Mykénska sa na Cypre objavila okolo roku 1600 pred n.l. Okolo 1500 pred n.l. zažil egyptskú inváziu Thotmesa III. O 300 rokov neskôr sem masívne prišli grécki achájci. Dlhý bol aj pod nadvládou Perzie. Až oslobodil ostrov spod perzskej nadvlády v 4. storočí pred n.l. V rokoch 58 – 57 pred n.l. bol pripojený k Rímskej ríši. V roku 45 navštívili apoštoli Pavol a Barnabáš a . V Pafose sa im podarilo obrátiť rímkeho guvernéra Sergiusa Paulusa na kresťanstvo, čím sa stal prvou krajinou spravovanou kresťanským panovníkom. je legendárnym miestom zrodenia bohyne krásy, lásky, sexu a vášne, nádhernej Afrodity. Dejisko Afroditinho zrodenia – sa nachádza neďaleko Pafosu. Po roku 395 bol na takmer 800 rokov súčasťou Byzantskej ríše. Po roku 1489 získala . Po roku 1570 získal nezávislosť v roku 1960. Od roku 1974 je rozdelený na severnú časť – Severocyperskú tureckú republiku, ktorú uznáva iba a Cyperskú republiku). A tomu zodpovedá aj národnostné zloženie, 78 % sú cyperskí , 18 % (wikipedia.sk).

Čítaj podobný článok  Fotoworkshop HVAR

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post