Hits: 3624

je najdlhším ostrovom v Chorvátsku. Jeho rozloha je 299.66 km2, pobrežná línia je dlhá 269.2 km. Podľa amerického The Traveller patrí medzi desať najkrajších turistických oblastí na svete (sucuraj-hvar.com). Žije tu asi 11 500 obyvateľov. sa vyznačuje príjemnou stredozemskou klímou. Miernymi zimami, teplými letami, množstvo slnečného svitu. Najvyššia bola 37 °C bola zaznamenaná v roku 1935 (island-hvar.info). Bol známy od antiky svojou dôležitou strategickou a námornou polohou, kultúrnymi a prírodnými pamiatkami. Nachádzajú sa tu levanduľové , staré , v jedinečnej harmónii človeka a prírody (hvarinfo.com). V čase poslednej doby ľadovej bola hladina Jadranského mora o 96.4 metra nižšie než dnes. bol podľa súčasných poznatkov vtedy vystavený extrémnym búrkam a vetrom z vnútrozemia, čo formovalo vzhľad Hvaru. Severné pobrežie v západnej časti je mimoriadne členité, často ho vyhľadávajú . V minulosti pokrývali značnú časť ostrova (, P. nigra dalmatica). Povrchové nemá (ihvar.cz). sa vyznačuje veľmi vysoké množstvo slnečného svitu (ihvar.cz). K najvyhľadávanejším plážam patria tie na na ostrove a západne od Zavaly. , poloostrov zátoka , ostrovčeky , zátoka sú vyhľadávané potápačmi. V posledných rokoch boli vybudované niektoré z nich vedú po makadamových cestách a poskytujú tak vidieť aj odľahlejšie časti ostrova (ihvar.cz).

Nálezy prehistorického človeka z jaskýň sú z obdobia 3500 – 2500 pred n. l. (ihvar.cz). V prvom tisícročí pred n. l. tu žili  (ihvar.cz). si stavali opevenené – gradiny (ihvar.cz). V rokoch 385 – 384 pred n. l. sa na mieste Stareho Gradu usadili gréci a založili . Práve z tohto gréckeho názvu bolo odvodené neskoršie pomenovanie ostrova (ihvar.cz). V 3. storočí pred n. l. sa objavuje aj názov Piteyeia (Wikipedia.sk). Na územie si vtedy robili zálusk . Ilýr  (, resp. ) bol spojenec ilýrskej kráľovni Teuty, ktorá bola odbojným nepriateľom Ríma. Podarilo sa mu v tretej tretine 3. storočia pred n. l. ovládnuť oblasť od dnešnej severnej Dalmácie po dnešný Durres v Albánsku. však Demetriusa aj Teutu porazili. V polovici 1. storočia pred n. l. boli pánmi celého Jadranu (ihvar.cz). Za rímskej sa objavuje pre ostrov názov a (Wikipedia.sk). Na prelome 5 a 6. storočia ohrozovali . V 7. storočí prišli na  (ihvar.cz). Vtedy sa v názve ostrova zmenilo f za staroslovanské hv – . Rímski usadlíci používali pomenovanie Quarra, neskôr aj , (Wikipedia.sk). Neskôr bol ostrov pod správou Byzanstskej ríše. V 11. storočí sa stal súčasťou chorvátskeho kráľovstva. Od 11. do 19. storočia sa ostrov nazýva , prípadne , . V roku 1278 sa Hvar rozhodol byť spojencom Benátskej republiky, čo sa mu trvalejšie podarilo od roku 1420. Tento stav trval do konca 18. storočia, kedy zanikla. V tomto období vzrástol ekonomický a strategický kredit ostrova. V rokoch 1813 – 1918 bol Hvar pod Rakúskou správou. Po roku 1918 tri roky okupovalo ostrov , ale od roku 1921 sa stal ostrov súčasťou Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov, neskôr Juhoslávii. Od roku 1992 je súčasťou Chorvátskej republiky (ihvar.cz).

Čítaj podobný článok  Psy

Hvar sa vyznačuje výrazne stredomorskou pôvodnou vegetáciou.  rastie na najvyššom horskom hrebeni Hvaru. Okrem toho sa vyskytuje už len v najvyšších polohách ostrova  a rástla na obdobných miestach ostrova Endemitmi sú , , , . Na ostrove sa darí opuncii , , A. ingens, , Levandula vera, , , , , (ihvar.cz). Okrem sa na Hvare zbierajú aj , , tymián. Rozvinuté je aj , ktoré má rímsku tradíciu. Cca 130 včelárov má okolo 3000 úľov (ihvar.cz). 

Na Hvare sa, napr. v obci , , , dochovala pozoruhodná starobylá pôvodná ľudová . Kamenné boli zväčša prízemné, a rýny boli takisto kamenné. Vnútri bola veľká obytná miestnosť bez prepážok, v strede s ohniskom, bez komína a bez okien. Poschodové zámožnejších občanov mali obytnú miestnosť na poschodí, ku ktorému viedlo kamenné schodište. Táto miestnosť už mala komín. Iné hospodárske priestory spolu so studňou boli ohradené na dvore. Najstarším stavebným typom však sú tzv. – totožné s či na ostatnom jadranské pobreží. Sú to malé nízke kamenné kruhového pôdorysu, postavené vo voľnej krajine z lomového kameňa nasucho. Veľmi obľúbené boli malé u starých Ilýrov, ktorým slúžily ako úkryty a úschovne náradia. K rovnakému účelu sa stavali až do novej doby (ihvar.cz).

Niektoré

Čítaj podobný článok  Rieka Morava

Odkazy

 

Use Facebook to Comment on this Post

Čítaj podobný článok  Zrúcaniny