Hits: 2022

Na Hvare som strávil krátky v máji 2010. Samozrejme, príspevok ukazuje len veľmi malú ť druhovej diverzity rastlín na tomto krásnom chorvátskom ostrove.

Use to Comment on this Post