Hits: 4457

leží pod Čiernym morom. Z dvoch strán ho obklopuje . Susedí so Sýriou, s Irakom, s Iránom, s Arménskom, s Gruzínskom. Malá ť územia leží v Európe na Balkánskom poloostrove ( Trácia / ), väčšina územia leží v juhozápadnej Ázii – na poloostrove (). Obe časti oddeľuje úžina , Marmarské a (Wikipedia.sk). je hornatá , najviac jeho časť.

Územie Turecka (Anatólia) patrí k najstarším trvalo osídleným regiónom na svete – ešte v neolite (Wikipedia.sk). Približne medzi 18. – 13. storočím pred Kristom bola na území dnešného Turecka staroveká . Neskôr tu existovala . Od 7. storočia pred Kristom , a . Od 12. storočia pred Kristom je západné pobrežie kolonizované aiolskými, dórskymi a iónskymi Grékmi. Neskôr aj kolonizovali aj severné a južné pobrežie. V 6. – 5 storočí bola dobytá Peržanmi, neskôr Alexandrom Macedónskym, po ktorého smrti sa rozpadla na helenistické štáty: , , a (Wikipedia.sk). V Turecku je veľké množstvo antických pamiatok, najmä v Efeze, Thermessose, Hierapolise a aj v Istanbule (orbion.cz). Koncom 1. storočia pred Kristom grékov vystriedala . Po jej rozpade v roku 395 pripadlo Byzantskej ríši. Od 11. storočia dochádzalo ku tureckému osídľovaniu. V roku 1299 sa Osman I. stal prvým sultánom Osmanskej ríše. Vytrvala do roku 1923, kedy založil republiku. 2 milióny grékov opustilo a do Turecka odišlo asi 500 000 moslimov rozprávajúcich grécky, albánsky a bulharsky z Grécka (Wikipedia.sk). V Turecku žije početná kurdská menšina.  

je pomerne veľká krajina, jeho rozloha je 780 580 km2 (wikitravel.org), kde žilo v roku 2003 viac ako 68 miliónov obyvateľov (Wikipedia.cz). Turecká zahraničná je už v 20. storočí nasmerovaná do Európy. patrí ku zakladajúcim členom OECD, v roku 1952 vstupuje do . Od roku 1959, kedy si podalo žiadosť o členstvo v EHS, sa intenzívne snaží vstúpiť do európskych hospodárskych štruktúr. Dnes do Európskej únie (Wikipedia.sk). Zaujímavé sú skalné mesta v Kappadócii, národný park (orbion.cz). Vo východnom (najhornatejšom) Turecku pramenia , a (Wikipedia.cz). Najvyšším bodom je , ktorý sa týči do výšky 5137 metrov nad morom (Wikipedia.cz). Je hraničným vrchom s Arménskom.

Hlavným mestom Turecka je . Inými známymi mestami je Antalya, najväčšie , napr. Izmir, Trabzon (wikitravel.org), Bursa, Adana, Gaziantep (Wikipedia.cz). je rozdelené na európsku a ázijskú časť. Spojenie týchto dvoch kontinentov zabezpečuje (wikitravel.org). je podľa HDP na 15. mieste na svete (Wikipedia.cz). Najpopulárnejším športom je . ako , , , (Wikipedia.cz) futbalový fanúšik pozná, neraz sa výraznejšie presadili v tradičných európskych pohároch. Národný tím v roku 2002 dosiahol na Majstrovstvách sveta 3. miesto.

Use to Comment on this Post