Hits: 3062

sú obec, ktorá leží na úpätí Malých Karpát. Prvá zmienka o Smoleniciach, ville Solmus, je z roku 1256. Vtedy patrila pezinsko – svätojurským grófom. Koncom 14. storočia Stiborovi zo íc, následne opäť pezinsko – svätojurským grófom. V 16. storočí Orságovcom, po 17. storočí Pálfyovcom. V chotári sa nachádza Smolenický zámok s krásnym priľahlým parkom. Významnou pamiatkou je haltštatské . Je to kniežacie hradisko zo staršej doby železnej (7 – 6 st. pr. n. l.), ktoré tvorilo mohutné kamenné opevnenie s bránami a vežami ( Informačná tabuľa). Na ploche 12 – 14 hektárov sa rozprestieralo veľké hradisko. Tri nádvoria chránili valy. Opevnenie tvoril voľne sypaný , spevnený násyp a drevené . Na mieste sa našli aj základy veží a bašta, obytné drevené . Vyrábali sa tu nástroje, , , odlieval sa , vyrábali sa kamenné žarnovy. Najdôležitejšou bola zrejme výroba nití a tkanín. V čase rozkvetu tu žilo asi 800 obyvateľov (Wikipedia.sk). sa považuje za niekdajšie mocenské a hospodárske centrum širokého okolia. zaniklo v 4. storočí pred n. l. ( Informačná tabuľa). 

Neďaleko od hradiska  je slovanské pohrebisko z predveľkomoravského a veľkomoravského obdobia, ktoré porušilo mohylník zo strednej doby bronzovej. V okolí Smoleníc sa našlo pomerne veľké množstvo neolitických artefaktov, ako napr. , kamenné , na drvenie obilia, . Asi z obdobia okolo rokov 1700 – 1500 pred. n.l sa tu našli pozostatky mohylovej kultúry stredodunajskej, z jej výrazným prvkom žliabkovanej keramiky. Ku Smoleniciam sa viaže Smolenický , ktorého súťou je rovnomenný náučný chodník. Jeho súčasťou je Národná prírodná rezervácia , ktorá je jedinou verejne prístupnou jaskyňou Malých Karpát. Nad obcou je ďalšia národná prírodná rezervácia, . Nad Smolenicami sa čnie najvyšší vrch Malých Karpát – (767 m), okrem neho napr. vrch (Zdroj: Informačná tabuľa).

Podľa miestne bol na mieste dnešnej , cez ktorý viedla cesta. Raz tadiaľ šiel a na voze viezol smolu. V lese poľovali . Hnali sa za jeleňom, ktorý splašený vbehol na cestu rovno do smoliara! Skočil mu do voza a prevrátil ho. sa rozliala po zemi. celý preľaknutý skríkol: „Smole nic!“. A tak toto miesto začali nazývať Smolenicami (panorama.sk).

majú dve časti: a Smolenickú Novú Ves (pôvodne ). Gróf postavil v rokoch 1880 až 1883 v doline pod Majdánom pri obci chemický závod na . Začala sa stavať lesná železnica, neskôr priemyselná železnica z továrne na stanicu. Celá sieť bola zlikvidovaná po roku 1960. V roku 1968 sa začala písať iného chemického závodu na výrobu farieb – Chemolaku. Známymi osobnosťami Smoleníc sú napr.: vynálezca padáka Banič, regionálny historik Jastrabík (Wikipedia.sk).

Use to Comment on this Post