Hits: 3812

je staroveká s bohatou históriou. Žili tu óni.  je považovaný za kolísku civilizácie a kultúry.

Rozloha Egypta je 1 001 449 km(wikipedia.sk). Žilo tu v roku 2012 viac ako 82 miliónov obyvateľov (wikipedia.cs). Hlavným mestom je Káhira, v ktorej aglomerácii žije 15 miliónov obyvateľov. Mnohé egyptské svetového významu sú chránené UNESCO-m. Z obdobia staroveku napr. v Gize, , chrámy v Karnaku, Luxore, (wikipedia.sk). Slovo v štine. Pôvodne šlo o označenie Ptahovho chrámového komplexu v Mennofere (Memfise), ktorý bol nazvaný „“, čo sa vyslovuje „hat ka ptah“. Staroveký Egypťania nazývali svoju krajine ako “, čo znamená . Aj dnes obyvatelia nenazývajú svoju krajinu Egypt. Oficiálny názov je Džumhúrjaal-íja al-‚Arabíja, čo sa hovorov skracuje na , resp. Misr. (wikipedia.cs).

Egypta patrí medzi najdlhšie súvislé histórie zjednoteného štátu. V histórii Egypta zohrala veľkú úlohu . Odvodňovacie práce vyvolali vytvorenie kmeňových spoločenstiev už v roku 3150 pred n.l.. V Hornom Egypte to bol najmä kmeň (neskôr ), v Dolnom Egypte kmeň pri osade . Faraón v roku 3150 pred n.l. zjednotil Horný a Dolný a vznikla . Nastala doba pyramíd. Neskôr sa ríša rozpadla, potom opäť nastali zmeny …. Okolo roku 1650 pred n.l. vpadli do Egypta z Ázie semitskí . Známy bol panovník IV. (1364 – 1347 pred n.l.), ktorého manželkou bola . Zmenil si meno na a uskutočnil náboženskú reformu. Jediným uctievaným bohom bol . Jeho nástupcom bol Tutanchamon a tento kult zrušil. II. vládol v rokoch 1290 – 1224 pred n.l. (wikipedia.cs).

V roku 525 pred n.l padol po prvý krát do rúk Perzie. V roku 333 pred n.l. porazil perského Dáreia III. a získal Egypt. Po jeho smrti (323 pred n.l) Egyptu vládol jeden z Alexandrových vojvodov . Poslednou z tejto dynastie bola VII, v roku 30 pred n.l., po jej smrti sa stal rímskou provinciou. Po rozpade Ríma sa dostal pod byzantskú vládu. Okolo roku 640 dobyli islamskí . Dnešní sú zvyškami pôvodného Egyptského obyvateľstva. V roku 1517 dobyl turecký sultán I.. Toto obdobie tureckej nadvlády sa skončilo až v roku 1798, vďaka Napoleonovi. Neskôr nasledovala britská nadvláda, až do roku 1952. Cez druhú svetovú vojnu sa v Egypte viedli britských vojsk pod velením maršála Bernarda Montgomeryho a nemeckou a talianskou armádou pod velením generála Erwina Rommela23.7. 1952 bola vyhlásená . Jazýčkom na vážkach sa stal , ktorý bol pod Egyptskou správou. V roku 1967 bol napadnutý Izraelom, obsadil (wikipedia.cs)

tvorí východnú ť Sahary. Geologicky prevažne rulou a žulou. Arabská púšť na východe je veľmi hornatá. Je charakteristická suchými údoliami – . Západná časť je Líbijská . Medzi nimi je , dosahuje 1600 km. Vďaka nej existuje egyptská civilizácia. V jej údolí a delte žije 99 % obyvateľstva. Využíva tak 5.5 % rozlohy. Je jedinou riekou Egypta. V roku 1970 bola na ňom postavená ktorá je 111 metrov a rozlieha sa na ploche 5 000 km2. je 500 km, objem je 130 miliárd m3. Na severe je na ploche 24 000 km(wikipedia.cs).

K Egyptu patrí aj Sinajský poloostrov, ktorý geograficky patrí už k Ázii. má suché, veľmi teplé, púštne podnebie. Cez 300 dní slnečného svitu. Ročný úhrn zrážok vo väčšine oblastí dosahuje maximálne 80 mm. Najmä v lete sú veľké rozdiely teplôt v rámci dňa, cez deň môže byť 40 °C, v 7 °C. Na juhu Egypta dosahuje vzduchu v rozpálených uliciach okolo 10 %. V Egypte sa ťaží uhlie, , , darí sa vodnej energetike. Ekonomiku značne podporuje . Známe sú prímorské , ,  (wikipedia.cs).

:

Use to Comment on this Post