Hits: 1963

Na ploche 70 280 km2 žije viac ako 4.5 milióna obyvateľov. Tvorí cca 5/6 povrchu ostrova  (Wikipedia.sk). Tvoria ho štyri historické provincie: , , a (atlas.sk), dnes , , a Ulster (Wikipedia.sk). Hlavným mestom je . Podnebie tejto nížinnej je pomerne vyrovnané vzhľadom na vplyv Golfského prúdu. Geomorfologicky je poznačená celkovým zaľadnením v minulosti. Západné pobrežie je skalnaté a veľmi členité. Podľa je v Írsku viac ako 40 odtieňov zelenej (atlas.sk). Na väčšine územia sú a . Prekvapivo tú ú a , ktoré sú typické pre Stredomorie. Pred príchodom ľudí tu žili aj , divé , a . Dnes predovšetkým , a . Vôbec tu nežijú  (Wikipedia.sk).

V 3. storočí pred n. l. sa tu usadili , v 5. storočí prijali kresťanstvo. V 9. a v 10. storočí tu žili . Koncom 12. storočia začali obsadzovať územie čo sa im celkom podarilo až v polovici 17. storočia. Írska nezávislosť bola obnovená v roku 1922. V polovici 19. storočia tu vyčíňal – zomrelo viac ako 1 milión ľudí (Wikipedia.sk).

Väčšinu obyvateľov tvoria Íri. V poslednom období zažíva silnú imigrantskú vlnu hlavne z Poľska, Litvy, Lotyšska a Estónska. Žije tu početná americká komunita. Odhadom tu žije 10 % obyvateľov cudzích krajín. Veľké : , , , , . Je zaujímavé, že naopak v žije viac Írov ako v Írsku. Nábožensky majú dosť veľkú prevahu rímski katolíci – 86.8 %. Z Írska pochádzal  – autor príbehov o Guliverovi (Wikipedia.sk). Obyvateľstvo je známe láskou k hudbe a rozprávaniu. Hovorí sa o ňom ako o krajine svätcov a učencov, je rodiskom mnohých spisovateľov ako , , , , , rockových skupín a ákov: , , (europa.eu).

Use to Comment on this Post