Hits: 5301

V Kočovciach sa nachádza pekný park. Je vyhlásený ako Chránený areál. Je to park Kočovského kaštieľa. Vedľa neho sa nachádza jazdecký areál, ktorý je aj centrom hipoterapie. V areáli parku je barokový kaštieľ, ktorý bol postavený podžupanom Jurajom Príleským v roku 1730. V 1880 bol v duchu romantizmu prestavaný vďaka Gejzovi Rakovskému (Regina Hulmanová). Po roku 1884 bol založený park. Kaštieľ je od roku 1967 v užívaní Stavebnej fakulty STU (ák „Učebno-výcvikové zariadenie Stavebnej fakulty STU v Bratislave). Súťou kaštieľa je aj , kde okrem výcvikových jázd pre sa poskytuje pre postihnuté . Každoročne sa organizuje v auguste Deň otvorených dverí pre s postihnutím – súťaž v parkúrovom skákaní  (Wikipedia).

Use to Comment on this Post