Hits: 2347

sa nachádza v Zliechovskej hornatine, v centrálnej časti Strážovských vrchov, v kotline na západnom úpätí Strážova. Leží v nadmorskej výške 603 metrov nad morom. Na ploche 54.38 km2 tu žije 596 obyvateľov. K obci patrí aj . Do roku 1960 bola súťou aj osada , pre tamojšiu sklársku huť sa tu varilo . Obec bola počas 1. a 2. svetovej značne zničená a z veľkej časti vypálená. Mnoho obyvateľov odišlo po roku 1945 do Mostu pri Bratislave (Wikipedia). 

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1272 ako . spadá do Území európskeho významu . Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, podomovým predajom, pláteníctvom, kožušníctvom, vyšívaním a pletením čepcov a pásov (zliechov.sk). Na východnom okraji sa nachádza (Wikipedia), ktorý je prírodnou pamiatkou. V obci je viacero chránených stromov. 27 metrov vysoký je 300 rokov starý, s obvodom kmeňa 720 cm. Dve majú 150 rokov, 15 metrov a obvody kmeňov 490 a 550 cm.  je z roku 1480. V interiéri bola neskorogotická z roku cca 1500, ktorá však bola v roku 1980 odcudzená (zliechov.sk). V prvej polovici 20. storočia bola medzi Zliechovom a Ilavou úzkorozchodná železnica (Wikipedia).  patrí k najkrajším na Slovensku, bol zdokumentovaný vo filme a na ách Karola Plicku (zliechov.sk). Každoročne sa tu v auguste koná hudobný festival (Wikipedia). Za účelom udržania a zachovania kultúrnych a prírodných zdrojov nášho územia bol v roku 2004 založený , do ktorého patrí aj obec (zliechov.sk).

Use to Comment on this Post