Hits: 2290

patrí do Horného Spiša, leží v nadmorskej výške 650 metrov nad morom. Žije tu 1 800 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1311 (slovenskaves.sk), pod názvom . Traduje sa, že pôvodne ležala severnejšie, no prvýkrát ju zničilo v roku 1443 a neskôr požiar (slovenskaves.sk). V rokoch 1710 – 1711 obec postihla . Obyvatelia sa venovali poľnohospodárstvu, najmä pestovaniu raže, jačmeňa, ovsu, ľanu a zemiakov. Venovali sa výrobe plátna, drevorubačstvu, chovu oviec a dobytka, krčmárstvu, írstvu, obuvníctvu, kováčstvu, kolárstvu a pekárstvu (slovenskaves.sk). V obci sa nachádza z druhej polovice 14. storočia, v ktorej je neskorogotická z roku 1510 z dielne Majstra Pavla z Levoče. V dolnej časti Slovenského potoka sa nachádza Kúty, vysokobylinná bujná zamokrená , kde sa nachádza napr. orchidea . Severne od vyviera osem prameňov minerálnych vôd (slovenskaves.sk).

Use to Comment on this Post