2012, 2014, Časová línia, Krajina, Slovenská krajina, Zamagurie

Lesnica – krásne miesto na Zamagurí

Hits: 1866

Kraj pri Lesnici je nádherný v každom ročnom období. dole som spravil v roku 2012, keď som sem náhodou zablúdil. V septembri 2014 som sem prišiel zámerne, výsledok pribudne časom.

Use to Comment on this Post

2015, Časová línia, Krajina, Obce, Polia, Slovenská krajina, Slovenské obce, Zamagurie, Zamagurské obce

Plaveč

Hits: 203

leží v nadmorskej výške 488 metrov nad morom na rozlohe 16.68 km2. Žije tu 1811 obyvateľov (Wikipedia). Historické názvy: , , , , , . je maďarský názov (e.obce.sk). Najstaršia zmienka o obci je z roku 1269, obec však existovala už pred rokom 1100. Uhorský kráľ tu usadil vysunutú stráž Plavcov () na ochranu hraníc. Zrejme začiatkom 14. storočia sa tu usadilo noví obyvatelia podľa zákupného práva. V roku 1505 dostalo trhové práva. V roku 1756 Plaveč vyhorela. V roku 1828 tu bolo postavených 130 . Od začiatkom 20. storočia tu existuje závod na výrobu syrov (plavec.sk).

Use to Comment on this Post

2015, Krajina, Obce, Slovenská krajina, Slovenské obce, Zamagurie, Zamagurské obce

Osturňa – goralská obec na Zamagurí

Hits: 392

je rázovitá goralská zamagurská obec, tiahne sa úzkou dolinou, ktorú obkolesujú . Patrí medzi najdlhšie Slovenska. Kataster obce patrí do ochranného pásma Pieninského národného parku. Osturňa leží vo výške 640 až 840 metrov nad morom. Na ploche 41,28 km2 tu žije 300 obyvateľov (Wikipedia). Názov obce je odvodený od slov znamenajúcich chrbát, roh. Historické názvy Osturne: , , , , , , , (obec-osturna.sk).

Neďaleko sa nachádzajú dve prírodné rezervácie: , a prírodná pamiatka (Wikipedia). Osturňa vznikla v roku 1313 (sorger.sk). Prví rusínski sem prišli v roku 1313 (Wikipedia). Prvé osídľovanie prebiehalo v 13. a 14. storočí cez šoltýsov Doosídľovanie v 15. a 16. storočí prebiehalo na základe valašského práva (obec-osturna.sk). Vďaka tomu, že tu neprebehla kolektivizácia, zachovali sa tu typické terasovité políčka. Prevažná ť Osturne je od roku 1979 pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry (Wikipedia).

Use to Comment on this Post