Hits: 1237

je obec v Rajeckej kotline, leží v povodí Rajčianky, na úpätí Srniaka (obecsuja.eu). Leží v nadmorskej výške 467 metrov nad morom. Rozloha je 2.42 km2 (Wikipedia). Žije v nej 333 obyvateľov. Od roka 1997 nie je súčasťou Rajca (obecsuja.eu). Obec nebola samostatná od roku do polovice roku 1997 (obecsuja.eu). V minulosti sa obec nazývala , , , , , Suja. Na území sa našli keltského kmeňa Eraviskov (Vlastivedný slovník obcí na Slovensku). V oblasti Šuje existovalo sídlisko Púchovskej kultúry z prelomu letopočtov (Wikipedia). Najstaršie písomné zmienky o obci sú z roku 1393, patrila pod Lietavské panstvo. V roku 1598 mala 11 , v roku 1720 v 45 domoch žilo 304 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, včelárstvom, chovom oviec a dobytka (Vlastivedný slovník obcí na Slovensku). Gastronomické zvláštnosti Šuje sú , , , , , , (obecsuja.eu). V marci sa v Šuji koná , športové (obecsuja.eu).

Neďaleko od sa nachádza (obecsuja.eu). Od roku 1983 je prírodnou rezerváciou. Na nepriepustnom štrkovitom podloží sa vytvorili rašelinné vrstvy s výskytom slatinno-rašelinových spoločenstiev (obecsuja.eu). Rastie tu napr. , , , , . Žijú tu cenné spoločenstvá mäkkýšov, vážok, kôrovcov, vážok. Napr. rak riečny , mlok bodkovaný Triturus vulgaris, kunka žltobruchá , ropucha obyčajná , , jašterica živorodá , vretenicu severská , užovka obojková , vydra riečna hlaváč bieloplutvý  (Daniel Baláž, Daniel Dítě, Tomáš Flajs, J. Galčík, Michal Kalaš, Jozef Májsky, Pavol Polák, Eva Stanková, Peter Urban, A. Záturecký).

Čítaj podobný článok  Poľsko

Literatúra

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1977, Veda, , 3. časť, 536 pp.

Use Facebook to Comment on this Post

novypopular.eu