Hits: 2142

je obec v Rajeckej kotline, leží v povodí Rajčianky, na úpätí Srniaka (obecsuja.eu). Leží v nadmorskej výške 467 metrov nad morom. Rozloha je 2.42 km2 (Wikipedia). Žije v nej 333 obyvateľov. Od roka 1997 nie je súťou Rajca (obecsuja.eu). Obec nebola samostatná od roku do polovice roku 1997 (obecsuja.eu). V minulosti sa obec nazývala , , , , , Suja. Na území sa našli keltského kmeňa Eraviskov (Vlastivedný slovník obcí na Slovensku). V oblasti Šuje existovalo Púchovskej kultúry z prelomu letopočtov (Wikipedia). Najstaršie písomné zmienky o obci sú z roku 1393, patrila pod Lietavské panstvo. V roku 1598 mala 11 , v roku 1720 v 45 domoch žilo 304 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, včelárstvom, chovom oviec a dobytka (Vlastivedný slovník obcí na Slovensku). Gastronomické zvláštnosti Šuje sú , , , , , , (obecsuja.eu). V marci sa v Šuji koná , športové (obecsuja.eu).

Neďaleko od sa nachádza (obecsuja.eu). Od roku 1983 je prírodnou rezerváciou. Na nepriepustnom štrkovitom podloží sa vytvorili rašelinné vrstvy s výskytom slatinno-rašelinových spoločenstiev (obecsuja.eu). Rastie tu napr. , , , , . Žijú tu cenné  mäkkýšov, vážok, kôrovcov, vážok. Napr. rak riečny , mlok bodkovaný Triturus vulgaris, kunka žltobruchá , ropucha obyčajná , , jašterica živorodá , vretenicu severská , užovka obojková , vydra riečna hlaváč bieloplutvý  (Daniel Baláž, Daniel Dítě, Tomáš Flajs, J. Galčík, Michal Kalaš, Jozef Májsky, Pavol Polák, Eva Stanková, Peter Urban, A. Záturecký).

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1977, , , 3. časť, 536 pp.

Use to Comment on this Post