Hits: 2084

je s pridruženými ťami a najväčšou obcou Trnavského okresu. Žije v ňom cca 4000 obyvateľov (cifer.sk). Najstaršia zmienka o Cíferi je už čias Veľkej Moravy z 9. storočia (cifer.sk). Z doby kamennej upútava množstvo nájdenej keramiky. Kolekcia nádob rekonštruovaných z nájdených fragmentov predstavuje najreprezentatívnejší keramický komplex nielen na Slovensku. Našiel sa tu hlinený štítkový idol, najstaršia tohto druhu v strednej Európe (cifer.sk). Z územia Cífera a jeho najbližšieho okolia sa spomínajú nálezy azda najstaršieho germánskeho hrobu na území Slovenska, konkrétne zo začiatku 1. storočia pred n.l. V Cíferi – Páci sa našli zvyšky rímskej zo 4. storočia (cifer.sk). Cez preteká potok . Pochádzajú z tadeto: plavec , spisovateľ , ák a muzikant , herec, dramaturg a režisér (Wikipedia). Cíferské , , šitie majú veľký ohlas a bohatú históriu (google.com). V roku 1892 bola založená , kde pod vedením Márie Hollóssyovej tvorili náročné , , cirkevné a (google.com).

Use to Comment on this Post