Hits: 6763

sa rokmi zanášal, okrem iného nárastmi rias. Väčšina ľudí odsudzovala, že je „špinavý„. Mne sa naopak páčilo, že ožila, že poskytovala zmenený biotop, keď ju vypustili. V každom prípade veľké množstvo korýtok, mäkkýšov, možno aj rias tvorilo na priehrade. A pre funkčnosť je žiaduce, aby sa vyčistil. Podľa mojich informácií by sa mala vodná čistiť raz za 20 rokov. Zrejme vzhľadom na časovú a nákladnosť takéhoto zásahu sa to veľmi nepraktizuje. Moja je ročník 1941 rokov, ale takéto Sĺňavy, resp. Váhu si nepamätá. Podľa toho súdim, že som bol zrejme svedkom jediného čistenia Váhu, ktoré zažijem. Na ách si môžete prezrieť ako to vyzeralo. Vypúšťanie prebiehalo od augusta do začiatku novembra 2007. Rozloha vodnej Sĺňavy je 399 hektárov. Jej sa datuje do obdobia rokov 1956-1959. Je domovom mnohých druhov vtákov, napr. čajok (), rybára riečneho (). Je významným vtáčím územím Európy.

Vodná objem 12.5 milióna m3. Na plochu 4.3 km2 pritekajú z 10 000 km2 vodnej plochy povodia. Hať Drahovce má 132 metrov, je stavaná na storočná prietok 2 200 m3/s (Piešťanský Týždeň, 2010, No. 20, p. 7).

Use to Comment on this Post