Hits: 380

Výsadba – Kubánova važina – sa nachádza za Lodenicou. Je to „ostrov“ života. V lete tam často vyspevuje trsteniarik, , občas sú tam nočné, , apod. Prípadne si tam labuť vodí svoje mladé pomedzi lekná. O túto plochu sa dlhé roky staral pán , ornitológ ktorý však žiaľ už zomrel. Podľa Františka Baču, sa tú nachádza ako ako aj T. angustifolia, dokonca tu tieto dva druhy vytvárajú vzácne krížence. Rastie tu jelša lepkavá – Alnus glutinosa.

Use Facebook to Comment on this Post