Hits: 2568

(banskastiavnica.sk), sa nachádza v Štiavnických vrchoch, vznikla v roku 1775 vďaka Jozefovi Karolovi Hellovi pre potreby banských a úpravnických zariadení. Je súťou lokality Svetového kultúrneho dedičstva. Tvorí ju až päť hrádzí, má najrozsiahlejší zberných jarkov. Sitniansky má až 4630 metrov, ďalšie sú Dolný Počúvadelský, Horný Počúvadelský, Počúvadelský, Tatársky. Maximálna hĺbka je 10.8 metrov. V súčasnosti slúži na rekreačné účely (pocuvadlo.sk). Jeho rozloha je 12.3 hektárov, do 19-teho storočia Počúvadlu patrilo európske prvenstvo za výšku 29.6 metrov (banskastiavnica.sk). Objem vodnej v roku 1855 bol 745 300 m(banskastiavnica.sk). Dvorská vo Viedni schválila jeho realizáciu s nákladmi 71 485 florénov a 30 grajciarov začiatkom roku 1775 kvôli nedostatku pre čerpacie a ťažné stroje na vodu ale najmä pre úpravnícke  (banskastiavnica.sk).

Na stavbe pracovali hlavne , , nádenníci, vylievači , vrátkari, so svetlom, furmani a dozorcovia. Je zaujímavé, že medzi robotníkmi prevažovali . Stavba sa ukončila 26. mája 1779 s nákladmi 106 322 florénov a 56 grajciarov, predražila sa v dôsledku havárií.  z vodnej sa vypúšťala štôlňou spopod  na severnej strane . Vodu bolo možné v prípade potreby z náhonného jarku odraziť do Dekýšskej  v oblasti „“, v ktorej bolo ešte v roku 1925 funkčných 16 vodných mlynov. Pomocou prítokových jarkov bolo možné v priaznivých rokoch dopraviť okolo 2 000 000 m3 vody. Výpustné zariadenie na vypúšťacej stôlni je v súčasnosti nefunkčné (banskastiavnica.sk).

Use to Comment on this Post