Hits: 3036

25.10.2009 po 18-ej večer sa konala spojená s vyhlásením výsledkov. Jednotliví „súťažiaci“ v nej odovzdávali svoje v papierovej forme, z ktorých porota vybrala na výstavu. Porota bola v zložení: , a . Do „Fotokursalonu“ sa prihlásilo 26 autorov s 130-imi fotografiami. Víťazom sa stal , ďalšie ceny si odniesli , ,  čestné uznania si odniesli , a . Cenu primátora získal Peter . Výstava týchto í trvala viac ako .

Mimochodom celá nedeľa 25.10 sa niesla v silnom fotografickom duchu, pretože od desiatej ráno fotili v súvislosti s inou akciou, ktorú pripravil . Fotili sme nedeľný v Piešťanoch, z čoho sa vyberú fotky na niektorú z nasledujúcich výstav – viď 6. Fotosession.

 

Use to Comment on this Post