Hits: 2888

V roku 2009 sa po prvý krát konalo v Piešťanoch podujatie „Tradičné umelecké . V roku 2010 som sa ho aj aktívne zúčastnil. Konalo sa v termíne 21. až 23. mája.

Use to Comment on this Post