Hits: 1493

bola postavená v roku 1885 za dedinou , kde od nepamäti ležala socha vytesaná z kameňa, znázorňujúca sväticu v žulovom brale, ktorú ľud uctieval ako ochrankyňu proti moru. K „Rozálke“ sa putovalo vždy v nedeľu po sviatku svätej Rozálie.  Kaplnka sa stala zátiším aj vo filmoch (putnickemiesta.sk). Podľa archeologických vykopávok zo staršej doby bronzovej, bolo toto miesto významným kultovým miestom od starovekých čias. V roku 2007 bola kaplnka zreštaurovaná (filmovamista.cz). Iný názov pre kaplnku je (casta-cerveny-kamen.sk).

Use to Comment on this Post