2014, Časová línia, Horné Považie, Krajina, Mestá, Mestá, Slovenská krajina, Slovenské mestá

Žilina

Hits: 2320

Žilina je centrom severozápadného Slovenska, je krajským sídlom. V Žiline žije 82 925 obyvateľov na ploche 80.03 km2. leží v údolí , v Žilinskej kotline, na sútoku s riekou a v nadmorskej výške 333 metrov nad morom (zilina.sk). Prvá písomná zmienka o Žiline – je z roku 1208 (Ľubomír Viliam Prikryl, Peter Štanský). Mesto sa rozvíjalo v blízkosti Žilinského hradu, ktorý existoval do polovice 15. storočia. Zaujímavé je, že doteraz nebol objavený. V Žiline žili Slováci a z Tešína. má ako jediné na Slovensku zachované renesančné . V roku 1850 žilo v Žiline 2 326 obyvateľov, v roku 1911 10 000 (Peter Štanský). Mestské časti: , , , , , , , , , , Solinky, Staré mesto, , Trnové, Vlčince, , , , , . Lokálne časti: Frambor, , Ká, Malá , , Nový Chlmec, Rudiny, , , Veľký diel, Závažie. Posledný májový týždeň sa v meste konajú Staromestské slávnosti. Známi rodáci: moderátorka , spisovateľ , herec Ľubo Gregor, , áci Dušan , , , režisér Šulík, futbalisti , , , , cyklista (Wikipedia),

 

 

Use to Comment on this Post

2013, Časová línia, Horné Považie, Krajina, Neživé, Slovenská krajina, Stavby, Zámky

Budatínsky zámok v Žiline

Hits: 1795

bol pôvodne hradom. Nachádza sa v Žilinskej mestskej časti . Dnes v ňom sídli (Wikipedia).  v minulosti patril medzi . Jeho najstaršia ť bola postavená po tatárskom vpáde v polovici 13. storočia (Informačná tabuľa). Pôvodne vznikol ako strážny hrad v druhej polovici 13. storočia (Wikipedia). Prvá zmienka o hrade je z roku 1323. Historické názvy objektu:  (hrady.sk). V 14. storočí ho získal . Počas baroku sa v roku 1745 objekt obklopil parkom. V januári 1849 hrad poškodil požiar (Wikipedia). Vzhľadom na svoju polohu v blízkosti sútoku Váhu a , plnil aj funkciu kráľovskej tridsiatkovej stanice, kde sa vyberalo od kupcov zo Sliezska (Informačná tabuľa). Park, ktorý je súčasťou Budatínskeho zámku ma rozlohu 50 000 m2. Dnes už má svoju pôvodnú podobu z 18. storočia. Je národnou kultúrnou pamiatkou. Žije tu aj 350 ročná lipa s obvodom kmeňa 620 cm a výškou 26.2 metra (regionmalafatra.sk).

Use to Comment on this Post