Hits: 1771

bol pôvodne hradom. Nachádza sa v Žilinskej mestskej časti . Dnes v ňom sídli (Wikipedia).  v minulosti patril medzi vodné . Jeho najstaršia ť bola postavená po tatárskom vpáde v polovici 13. storočia (Informačná tabuľa). Pôvodne vznikol ako strážny hrad v druhej polovici 13. storočia (Wikipedia). Prvá zmienka o hrade je z roku 1323. Historické názvy objektu:  (hrady.sk). V 14. storočí ho získal Trenčiansky. Počas baroku sa v roku 1745 objekt obklopil parkom. V januári 1849 hrad poškodil požiar (Wikipedia). Vzhľadom na svoju polohu v blízkosti sútoku Váhu a , plnil aj funkciu kráľovskej tridsiatkovej stanice, kde sa vyberalo od kupcov zo Sliezska (Informačná tabuľa). Park, ktorý je súčasťou Budatínskeho zámku ma rozlohu 50 000 m2. Dnes už má svoju pôvodnú podobu z 18. storočia. Je národnou kultúrnou pamiatkou. Žije tu aj 350 ročná lipa s obvodom kmeňa 620 cm a výškou 26.2 metra (regionmalafatra.sk).

Use to Comment on this Post

novypopular.eu