Hits: 1990

Dlhý vodo­pád sa nachá­dza v rám­ci Stu­de­né­ho poto­ka vo Veľ­kej Stu­de­nej doli­ne (Peter Kac­lík). Kon­čí v nad­mor­skej výš­ke 1153 met­rov nad morom (por​tal​tat​ra​.sk).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post